კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

შპს გინზა (“ჩვენ”, ან “ჩვენი”) მართავს ვებ-გვერდს www.avent.ge (“სერვისი”).

ამ გვერდზე მოცემულია ინფორმაცია ჩვენ მიერ პერსონალური ინფორმაციის შეგროვების, გამოყენებისა და გამჟღავნების პოლიტიკის შესახებ, როდესაც თქვენ გამოიყენებთ ჩვენს სერვისს და მონაცემებთან დაკავშირებით გააკეთებთ შესაბამის არჩევანს. შპს გინზას კონფიდენციალურობის პოლიტიკა დაფუძნებულია შემდეგ ვებ-გვერდზე მოცემული ინფორმაციის მიხედვით:   FreePrivacyPolicy.com.

ჩვენ ვიყენებთ თქვენს მონაცემებს, რათა მოგაწოდოთ გაუმჯობესებული სერვისი. ამ სერვისის გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით ინფორმაციის შეგროვებასა და გამოყენებას შესაბამისი პოლიტიკის მიხედვით. თუ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში სხვაგვარად არ არის განსაზღვრული, იმ პირობებს, რომლებიც მითითებულია კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში აქვთ იგივე მნიშვნელობა, როგორც პირობებისა და წესების განმარტებისას, რომლების ხილვაც შეგიძლიათ შემდეგ მისამართზე: www.avent.ge

ინფორმაციის შეგროვება და გამოყენება

ჩვენ ვაგროვებთ გარკვეული ტიპის ინფორმაციას სხვადასხვა მიზნებისთვის, რათა მოგაწოდოთ გაუმჯობესებული მომსახურება.

შეგროვებული მონაცემების ტიპები

პირადი მონაცემები

ჩვენი მომსახურების გამოყენებისას, ჩვენ შესაძლოა მოგთხოვოთ, რომ წარმოადგინოთ თქვენი პირადი ინფორმაცია, რომელსაც შემდგომ გამოვიყენებთ, რათა დაგიკავშირდეთ ან მოვახდინოთ თქვენი იდენტიფიცირება („პირადი მონაცემები“). პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია შესაძლოა შეიცავდეს, თუმცა არ არის შეზღუდული:

 • ელ. ფოსტის მისამართი

 • სახელი და გვარი

 • ტელეფონის ნომერი

 • მისამართი, ქვეყანა, პროვინცია, საფოსტო/ ZIP კოდი, ქალაქი

 • Cookies და მოხმარების მონაცემები

მოხმარების მონაცემები

ჩვენ შესაძლოა ასევე შევაგროვოთ ინფორმაცია, თუ როგორ გაქვთ წვდომა და როგორ იყენებთ სერვისს („მოხმარების მონაცემები“). მოხმარების მონაცემებში შესაძლოა ასევე შედიოდეს თქვენი კომპიუტერის ინტერნეტის პროტოკოლის მისამართი (მაგ.IP მისამართი), ბრაუზერის ტიპი, ბრაუზერის ვერსია, ჩვენი სერვისის რომელ გვერდებს სტუმრობთ, თქვენი ვიზიტის დრო და თარიღი, რა დრო დაჰყავით ჩვენს გვერდზე, უნიკალური მოწყობილობის მაიდენტიფიცირებლები და სხვა დიაგნოსტიკური მონაცემები.

მონიტორინგი და Cookies მონაცემები

ჩვენ ვიყენებთ cookies ფაილებს და მსგავს მონიტორინგის ტექნოლოგიებს, რათა მოხდეს თქვენი აქტივობის მონიტორინგი და გარკვეული ინფორმაციის შეგროვება.

Cookies ფაილები შეიცავენ მცირე რაოდენობით ინფორმაციას, რომელშიც ასევე შესაძლოა შედიოდეს ანონიმური უნიკალური მაიდენტიფიცირებელი. Cookies ფაილები იგზავნება თქვენს ბრაუზერში ვებ-გვერდიდან და ინახება თქვენს კომპიუტერში. ჩვენ ასევე ვიყენებთ web beacons, იარლიყებსა და სკრიპტებს, რათა მოხდეს ინფორმაციის შეგროვება და მონიტორინგი, რათა მოხდეს მათი ანალიზი და ჩვენი სერვისის გაუმჯობესება. 

თქვენს შეგიძლიათ  მიუთითოთ თქვენს ბრაუზერს, რომ უარყოს ყველა cookies ფაილები ან გაჩვენოთ, როდესაც cookie გადმოგეგზავნებათ. თუმცა, თუ არ დაეთანხმებით cookies ფაილების მიღებას, თქვენ შესაძლოა ვერ ისარგებლოთ ჩვენი სერვისით სრულად.

ფაილების მაგალითები, რომლებსაც ვიყენებთ:

 • სესიის Cookies. ჩვენ ვიყენებთ სესიის Cookies, რათა ვმართოთ ჩვენი სერვისი.  

 • უპირატესობების Cookies ფაილები. უპირატესობების Cookies ვიყენებთ თქვენი პრეფერენციებისა დასხვა ოფციების დასამახსოვრებლად.

 • უსაფრთხოების  Cookies. ჩვენ ვიყენებთ უსაფრთხოების  Cookies ფაილებს უსაფრთხოების მიზნით.  

მონაცემების გამოყენება

შპს გინზა იყენებს შეგროვებულ მონაცემებს სხვადასხვა მიზნით:

 • რომ მოგაწოდოთ და განვამტკიცოთ სერვისი

 • შეგატყობინოთ ცვლილებების შესახებ

 • რათა ნება მოგეცეთ ისარგებლოთ ჩვენი სერვისის ინტერაქტიული მახასიათებლებით, როდესაცაირჩევთ, რომ ასე გააკეთოთ. 

 • რათა ვიზრუნოთ და დავეხმაროთ მომხმარებლებს

 • მივაწოდოთ  ანალიზი ან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რათა შევძლოთ ჩვენი სერვისის გაუმჯობესება.

 • სერვისის გამოყენების მონიტორისთვის

 • აღმოვაჩინოთ, თავიდან ავირიდოთ და დავადგინოთ ტექნიკური პრობლემები

მონაცემების გადაცემა

თქვენი ინფორმაცია, მათ შორის პერსონალური მონაცემები, შესაძლებელია გადაეცეს იმ კომპიუტერებს, რომელნიც არის თქვენი სახელმწიფოს, პროვინციის, ქვეყნის ან სამთავრობო იურისდიქციაში, სადაც მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა შესაძლოა განსხვავდებოდეს.  

თუ იმყოფებით საქართველოს ტერიტორიული ფარგლების მიღმა და გადაწყვეტთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ, გთხოვთ შენიშნოთ, რომ ჩვენ გადაგვაქვს თქვენი მონაცემები, მათ შორის პერსონალური ინფორმაცია, გუგლში და ვაპროცესებთ იქ.

თქვენი თანხმობა ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე, რომელსაც მოჰყვება თქვენი ინფორმაციის მიღება, წარმოადგენს თქვენს თანხმობას ინფორმაციის გადაცემაზე.

შპს გინზა გადადგამს ყველა ნაბიჯს, რათა დარწმუნებულები იყოთ, რომ თქვენი ინფორმაცია უსაფრთხოდაა, მისი გამოყენება ხდება კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მიხედვით და თქვენი პერსონალური ინფორმაცია არ გადაეცემა სხვა რომელიმე ორგანიზაციას ან ქვეყანას, სანამ შესაბამისი მაკონტროლებელი ზომებია მიღებული, მათ შორის თქვენი პერსონალური ინფორმაციის დაცვა.

მონაცემების გამჟღავნება

კანონიერი მოთხოვნები

შპს გინზამ შესაძლოა გაამჟღავნოს თქვენი პერსონალური ინფორმაცია კარგი განზრახვით, თუ მას სჯერა, რომ ეს ქმედება საჭიროა:

 • რათა შეასრულოს კანონიერი ვალდებულება
 • რათა დაიცვას შპს გინზას საკუთრების უფლება
 • რათა თავიდან აირიდოს ან გამოიძიოს სერვისთან დაკავშირებული შესაძლო შეუსაბამო ქმედებები.
 • რათა დაიცვას სერვისის მომხმარებელთა პერსონალური უსაფრთხოება

კანონიერი ვალდებულებისგან დასაცავად მონაცემების უსაფრთხოება

თქვენი მონაცემების უსაფრთხოება მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, მაგრამ გახსოვდეთ, რომ ინტერნეტით სარგებლობის და ელექტრონული შენახვის  არცერთი  მეთოდი არ არის 100%-ით უსაფრთხო.  ჩვენ ვცდილობთ გამოვიყენოთ კომერციულად მისაღები საშუალებები რომ დავიცვათ თქვენი  პერსონალური ინფორმაცია. ჩვენ ვერ მოგცემთ გარანტიას რომ ის აბსოლუტურად დაცულია.

სერვისის მომწოდებლები

ჩვენ შესაძლოა დავიქირავოთ მესამე პირი ან კომპანია რომ გავაუმჯობესოთ ჩვენი სერვისი (“სერვისის მიმწოდებლები“), ისინი მოგაწვდიან სერვისს ჩვენი სახელით, დაგვეხმარებიან სერვისთან დაკავშირებულ საკითხებში ან დაგვეხმარებიან, რომ გავაანალიზოთ როგორ ხდება ჩვენი სერვისის გამოყენება.მესამე პირებს ექნებათ წვდომა თქვენს პერსონალურ მონაცემებზე მხოლოდ ამ მოვალეობების შესასრულებლად ჩვენი სახელით და ვალდებულები იქნებიან რომ დაიცვან კონფიდენციალურობა და არ გამოიყენონ სხვა რაიმე დანიშნულებით.

ანალიტიკა

ჩვენ შესაძლოა გამოვიყენოთ მესამე პირების მომსახურება ჩვენი სერვისის მონიტორისა და ანალიზისათვის.

Google Analytics

Google Analytics არის ვებ ანალიტიკა, რომელსაც ახორციელებს გუგლი და აკონტროლებს ვებ-გვერდების აქტივობებს. გუგლი იყენებს ჩვენს მონაცემებს, რათა მოახდინოს ჩვენი სერვისის მონიტორინგი და შემოწმება. ეს მონაცემები ზიარდება გუგლის მომსახურების სამსახურთან. გუგლმა შესაძლოა გამოიყენოს მოპოვებული ინფორმაცია  რეკლამების კონტექსტუალიზაციისა და პერსოლანიზაციისთვის მისივე სარეკლამო ქსელისთვის.

თქვენ შეგიძლიათ თავიდან აირიდოთ, რომ თქვენს მიერ საიტზე განხორციელებული აქტივობის შესახებ Google Analytics-ს არ მიეწოდოს ინფორმაცია, რაც შესაძლებელია ბრაუზერის add-on-ის ინსტალაციით. Add on საშუალებას იძლევა, რომ ინფორმაცია არ გადაეცეს Google Analytics JavaScript-ს (ga.js, analytics.js, და dc.js) თქვენს მიერ ვებ-გვერდზე აქტივობის შესახებ.  

დაწვრილებითი ინფორმაცია გუგლის წესებისა და პირობების შესახებ იხილეთ შემდეგ ბმულზე: https://policies.google.com/privacy?hl=en

კავშირი სხვა ვებ-გვერდებთან

ჩვენს სერვისებს შესაძლოა თან ახლდეს სხვა ვებ-გვერდების ლინკები, რომელთა მართვაც არ ხდება ჩვენს მიერ. თუ თქვენ დააწკაპებთ მესამე პირთა ლინკებზე გადახვალთ მათ ვებ-გვერდებზე. ჩვენ მკაცრად გირჩევთ, რომ გადახედოთ მათ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, სანამ ეწვევით.

ჩვენ არ ვაკონტროლებთ და არ ვიღებთ რაიმე სახის პასუხისმგებლობას სხვა რომელიმე მესამე პირის მიერ განხორციელებულ სერვისზე, კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე ან მათ ვებ-გვერდზე.

ბავშვების კონფიდენციალურობა

ჩვენი სერვისი არ ვრცელდება ადამიანებზე, რომელნიც არიან 18 წელზე ქვემოთ (“ბავშვები”).

ჩვენ არ ვაგროვებთ პერსონალურ ინფორმაციას იმ პიროვნებებისაგან, რომელნიც არიან 18 წელზე ქვემოთ. თუ თქვენ ბრძანდებით მშობელი ან მეურვე და თქვენმა ბავშვმა მოგვაწოდა პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია, გთხოვთ მოგვმართეთ. თუ ჩვენ შევიტყობთ, რომ ბავშვმა მოგვაწოდა პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია მშობლის თანხმობის გარეშე, ჩვენ მივიღებთ შესაბამის ზომებს, რომ აღნიშნული ინფორმაცია იქნას წაშლილი.

კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ცვლილება

ჩვენ შესაძლოა შევცვალოთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა დრო და დრო.  რაიმე სახის ცვლილების შემთხვევაში, განვათავსებთ შესაბამის პოსტს ამ ვებ-გვერდზე რომ მოგაწოდოთ ინფორმაცია.

გირჩევთ პერიოდულად გადახედოთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, რათა გქონდეთ ინფორმაცია რაიმე ცვლილების შესახებ. კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში შეტანილი ცვლილება არის ძალაში,თუ შეტყობინება გამოქვეყნდება ამ ვებ-გვერდზე.

პროდუქტი:
რაოდენობა: ერთეული
ფასი:
განვადება
კალათა ცარიელია
პროდუქტის შედარება
სია ცარიელია
მიწოდება
კალათა
კალათა ცარიელია